ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

Uživatel je osoba, která se prostřednictvím sítě internet připojí a využívá server TopLinks na adrese www.toplinks.cz.

 

Vstupem na tento server souhlasí uživatel(i neregistrovaný) s těmito provozními podmínkami serveru. Uživatelé nesmějí užívat informace poskytnuté na této webové stránce pro nelegální účely dle právního řádu země, kde uživatel působí či k nabídce nebo komerčnímu využití těchto informací.

 

Uživatel se zavazuje, že nebude jakýmkoliv způsobem manipulovat s daty nebo se pokoušet o přístup do neveřejných částí serveru.

 

ZADÁNÍ ODKAZU

Uživatel se zavazuje, že veškeré údaje, které uvede při registraci jsou pravdivé pod sankcí smazání nebo zneviditelnění jeho odkazů veřejnosti nebo úplného zrušení registrace uživatele. Uživatel je odpovědný za veškerý zadaný obsah tzn. za texty, obrazové a grafické materiály. Uživatel odpovídá za to, že jsou v souladu s právními předpisy ČR, dobrými mravy popř.autorskými a dalšími právy. V případě uplatnění nároku třetí osobou je uživatel povinen na sebe převzít závazky z těchto nároků vyplívající.

 

Provozovatel má právo odmítnout zveřejnit nebo smazat veškerá data zadaná uživatelem, která jsou v rozporu z právním řádem ČR, dobrými mravy nebo neodpovídají zájmům provozovatele. Pokud uživatel poruší jeho povinnosti je provozovatel oprávněn vymazat jeho nabídky nebo zrušit jeho registraci a to bez náhrady.

 

Provozovatel má právo zobrazit zadaný odkaz až po přezkoumání zadaných dat a jejich vyhodnocení.

 

Rozhodnutí o porušení podmínek závisí výhradně na provozovateli.

 

ZOBRAZOVÁNÍ ODKAZU

Odkaz bude zobrazen v našem katalogu v sekci, které příslušný server(web) nejvíce odpovídá  svým obsahem.

 

Provozovatel má právo na změnu údajů bez  souhlasu uživatele-zadavatele odkazu(např. změna chybně vybrané kategorie, neodpovídající popis, matoucí titulek ap.).

 

 

U odkazu bude zobrazen zadavatelem vložený obrázek webu, titulek a popis, dále může být zobrazen automaticky generovaný náhled webu a hodnoty GoogleRanku.

 

ZPĚTNÝ ODKAZ

Pro upřednostnění záznamu klienta v katalogu je nutno na stránky umístit zpětný odkaz na tento server www.toplinks.cz. Zpětný odkaz musí být umístěn na serveru-webu, na který vede příslušný odkaz z katalogu TopLinks tak, aby byl viditelný nebo čitelný (textový nebo grafický odkaz).

 

Grafická podoba zpětného odkazu nesmí být měněna a musí odpovídat grafické podobě zobrazené po registraci odkazu. Textová podoba odkazu musí být ve tvaru TopLinks.cz.

 

Provozovatel si vyhrazuje právo měnit tyto provozní podmínky i bez předchozího souhlasu uživatele, s tím, že zveřejní jeho nové znění na stránkách serveru TopLinks.cz a to vždy nejméně 15 dnů před začátkem jeho platnosti.

 Tento Provozní řád nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2021.